Adoptie Luka

In beeld

Hartendiefje, 2007-12-09, n2d_3325Waar is de kam?, 2005-11-20, dsc_10491

Trip 1

Trip 2

Adoptiefeest

Vervolg

Hartendiefje, 2007-12-09, n2d_3325Waar is de kam?, 2005-11-20, dsc_10491

Hartendiefje, 2007-12-09, n2d_3325

Hartendiefje

Dion Van Doorsselaer - Fluitbergstraat 24, 2900 Schoten, België
telefoon + 32 497 57 49 94 - e-mail dion@vandoorsselaer.be